Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

Szakterületek:

 • § büntetőjog: védelem ellátása az élet és testi épség, egészég elleni, továbbá az erőszakos és nemi erkölcs elleni bűncselekmények kivételével. Különösen: közlekedési bűncselekmények, ittas járművezetés, vagyon elleni és a költségvetést kárósító bűncselekmények, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények
 • § bank- és pénzintézetek joga
 • § családjog: kizárólag közös megegyezésen alapuló jogviszonyok esetén
 • § ingatlanjog: tulajdonjog átruházási és használati szerződések, telekalakítások, társasház bejegyzés, közös tulajdon megszüntetés
 • § jogi képviselet nemperes, felszámolási-, csőd-, végrehajtási-, és közvetítő eljárásokban
 • § követeléskezelés
 • § okiratszerkesztés: bérleti szerződések, meghatalmazások, tartási szerződések, házassági vagyonközösséget megszüntető megállapodások, vállalkozási szerződések stb.
 • § védjegyekkel kapcsolatos ügyintézés
 • § társasági jog: cégbejegyzési-, változásbejegyzési, törvényességi felügyeleti eljárások
 • § végrehajtási jog: mind az adósok, mind a végrehajtást kérők jogainak érvényre juttatásában történő segítségnyújtás végrehajtási eljárás megindítása, illetve a már folyamatban lévő végrehajtási eljárásban a képviselet ellátása
 • § kiegészítő jogi szolgáltatások: Térképmásolat, Tulajdoni lap kikérése, Cégkivonat, Mérlegadatok elektronikus úton való továbbítása

Copyright © - Dr. Matyi Mária ügyvédi iroda - Minden jog fenntartva