Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

Aktuális:

Összefoglaló a 2013. február 01. napjáig kötelezően elvégzendő cégmódosításokról.
Az egyes gazdasági tárgyú törvényeinket módosító 2011. CXCVII. törvény hatálybalépésével a cégeknek a társasági szerződésüket az új rendelkezéseknek megfelelően kell módosítaniuk legkésőbb 2013. február 01. napjáig.

A kötelező cégmódosítás minden olyan céget érint, akinél a cégalapítás 2012. március 1. napját megelőzően történt. Ha az ilyen cégnek van valamilyen módosítandó adata, akkor ezt költségkímélés miatt célszerű összekötni a kötelező módosítással. Ha nincs egyéb módosítandó adat, a cégmódosítást akkor is kötelező elvégezni és benyújtani 2013. február 1. napjáig. A kötelező cégmódosítás elmulasztóit a Cégbíróság akár bírsággal is szankcionálhatja.

A teljesség igénye nélkül a törvény erejénél fogva a kötelező cégmódosítás keretében gondoskodni kell az alábbi cégiratok benyújtásáról, illetve cégadatok bejegyeztetéséről az illetékes Cégbíróság felé:

- székhely, telephely, fióktelep használat jogosultságát igazoló okiratok cégbíróság felé benyújtása. A jogszerűségét teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal kell igazolni. Teljes bizonyító erejű magánokirat lehet például egy bérleti szerződés, vagy az ingatlan tulajdonosa által adott hozzájáruló nyilatkozat.

- tagok és vezető tisztségviselők születési adatainak és adóazonosító jelének kötelező bejegyeztetése, mely a létesítő okirat módosításával történik meg.

- külföldi tulajdonosok esetén a kézbesítési megbízott cégjegyzékbe történő kötelező bejegyeztetése. A kézbesítési megbízott magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemély vagy magyarországi székhelyű cég lehet, nem láthatnak el viszont kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai, vezető tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai.

Copyright © - Dr. Matyi Mária ügyvédi iroda - Minden jog fenntartva