Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

Munkatársak:

Dr. Matyi Mária ügyvéd

Képzettség és gyakorlat:
- 2008 jogi diploma megszerzése a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.
- 2008-2012 között ügyvédjelölt a gödöllői székhelyű Dr. Boros Andrea Ügyvédi Irodában.
- 2012. májusban a jogi szakvizsgák befejezését követően júniusban alapította meg a Dr. Matyi Mária Ügyvédi Irodát, a Pest Megyei Ügyvédi Kamara tagja és a MÜBSE-nél rendelkezik ügyvédi felelősségbiztosítással.
- 2013-ban elvégzett akkreditált Mediáció képzés alapján jogosult mediátori, közvetítői tevékenység folytatására.

Szakterületek:

- A klasszikus ügyvédi okirat szerkesztési feladatok mellett (pl.: adásvételi-, kölcsön-, tartási-, öröklési-, vállalkozási-, megbízási szerződések és az egyéni igényeknek megfelelő atipikus szerződések és nyilatkozatok) hatékonyan látja el az ügyfelek jogi képviseletét a polgári nemperes, peren kívüli egyeztető tárgyalásokon, és szűk körben egyes polgári jogi jogterületeken polgári peres eljárásokban.

- Közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos eljárásokban való képviselet,

- Telekalakítási eljárások,

- Használatot megosztó megállapodások szerkesztése és ellenjegyzése,

- Társasház bejegyzés, előzetes társasház alapítás tényének feljegyzéséhez kapcsolódó eljárás, Társasházakkal kapcsolatban felmerülő jogviták kezelése.

- Társasági jog területén cégalapítási, és cégmódosításhoz kapcsolódó változásbejegyzési eljárások komplett lebonyolítása,

- Védjegy eljárásokkal kapcsolatos jogi tevékenység végzése,

- Követelések behajtásában és kezelésében való hatékony közreműködés fizetési meghagyásos eljárások kezdeményezése, felszámolási eljárások megindítása.

- Végrehajtási eljárásokban mind az adósok, mind a végrehajtást kérők jogainak érvényre juttatásában történő segítségnyújtás.

- Védői képviselet a büntető és szabálysértési eljárásokban, mind kirendelés mind meghatalmazás útján.

- Büntetőeljárásokban – az élet és testi épség, egészég elleni, továbbá az erőszakos és nemi erkölcs elleni bűncselekmények kivételével – a védelem ellátása különösen a közlekedési, kábítószerekkel kapcsolatos, ittas járművezetéshez, vagyon elleni és költségvetést károsító magatartásokkal összefüggésben indult eljárásokban. Ehhez kapcsolódva közvetítői eljárásokban történő képviselet ellátása.Dr. Balog Ádám ügyvéd

Képzettség és gyakorlat:
-2007 jogi diploma megszerzése a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.
-2007-2008 között ügyvédjelölt budapesti székhelyű ügyvédi irodában
-2008-2013 között a hazai bankszektorban tevékenykedett jogászként, kezdetben a HANWHA Bank, később a CIB Bank munkatársaként. Elsősorban ezen bankok peres képviseletével és követeléseik kezelésével foglalkozott, jelentős gyakorlatot szerezve végrehajtási-, felszámolási-, csődeljárások területén, tárgyalási szintű angol nyelvismerettel.
- 2011-ben jogi szakvizsga
-2013. márciustól – 2017. márciusig a Dr. Matyi Mária Ügyvédi Iroda munkájában, mint alkalmazott ügyvéd vette részt
-2017. márciustól egyéni ügyvéd, de továbbra is a Dr. Matyi Mária Ügyvédi Iroda együttműködő partnerként.

Szakterületek:

- A klasszikus ügyvédi okirat szerkesztési feladatok mellett (pl.: adásvételi-, kölcsön-, tartási-, öröklési-, vállalkozási-, megbízási szerződések és az egyéni igényeknek megfelelő atipikus szerződések és nyilatkozatok) hatékonyan látja el az ügyfelek jogi képviseletét a polgári nemperes, peren kívüli egyeztető tárgyalásokon, és szűk körben egyes polgári jogi jogterületeken polgári peres eljárásokban,

- A bankszektorban eltöltött évei alatt nagyfokú tudásanyagot halmozott fel a Bankokat és fogyasztóikat érintő jogi háttérről, melynek segítségével eredményesen képviseli az adósokat a bankkal szembeni igényeik érvényesítése során,

- Követelésérvényesítés, ezen belül végrehajtási eljárások, felszámolási eljárások, csődeljárások, fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése,

- Pénzintézetek, pénzügyi vállalkozások részére legal due diligence tevékenység végzése,

- Közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos eljárásokban való képviselet,

- Használatot megosztó megállapodások szerkesztése és ellenjegyzése,

- Társasági jog területén cégalapítási, és cégmódosításhoz kapcsolódó változásbejegyzési eljárások komplett lebonyolítása,

- Végrehajtási eljárásokban mind az adósok, mind a végrehajtást kérők jogainak érvényre juttatásában történő segítségnyújtás.

- Védői képviselet a büntető és szabálysértési eljárásokban, mind kirendelés mind meghatalmazás útján.

- Büntetőeljárásokban – az élet és testi épség, egészég elleni, továbbá az erőszakos és nemi erkölcs elleni bűncselekmények kivételével – a védelem ellátása különösen a közlekedési, kábítószerekkel kapcsolatos, ittas járművezetéshez, vagyon elleni és költségvetést károsító magatartásokkal összefüggésben indult eljárásokban.


Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény (Üttv.) 208.§ (12) bekezdése alapján dr. Matyi Mária ügyvéd és dr. Balog Ádám ügyvéd a szükséges helyettesítési megállapodást megkötötték azt az illetékes területi kamara felé bejelentették, a Magyar Ügyvédi Kamara nyilvántartásából is ellenőrizhetően egymás vonatkozásában általános helyettes ügyvédnek minősülnek.

Copyright © - Dr. Matyi Mária ügyvédi iroda - Minden jog fenntartva